หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
2.1 แนะนำโปรแกรม Dev-C++
2.2 การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
2.3 การทำงานพื้นฐานของ Dev-C++
2.4 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี
2.5 โปรแกรมภาษาซีอย่างง่าย
แบบฝึกหัดที่ 2.1
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
 
มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งและใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Dev-C++
 
 
1. บอกคุณสมบัติของโปรแกรม Dev-C++ และบอกวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้
2. บอกขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ และกำหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมได้
3. บอกการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม Dev-C++ ได้
4. บอกโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซีได้
5. อธิบายโปรแกรมภาษาซีอย่างง่ายได้
 
 
2.1 แนะนำโปรแกรม Dev-C++
2.2 การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
2.3 การทำงานพื้นฐานของ Dev-C++
2.4 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี
2.5 โปรแกรมภาษาซีอย่างง่าย
 
| ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม | การตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้โปรแกรม |
 
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนคำสั่งด้วยโปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad เป็นต้น เขียนคำสั่งแล้วบันทึกเป็นไฟล์โปรแกรมภาษานั้น ๆ เช่น ภาษาซี จะบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .c แล้วจึงเปลี่ยนภาษาที่เขียนนั้นเป็นภาษาเครื่องโดยใช้คอมไพเลอร์ (Compiler) ของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เขียน เช่น คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี ซึ่งก็มีผู้ผลิตหลายราย และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI C ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมแตกต่างกันไป
 
ในการเขียนโปรแกรมที่สะดวก ง่ายในการคอมไพล์และสร้างรหัสเป็นภาษาเครื่อง สามารถใช้ Editor และ Compiler ที่รวมกันไว้แล้ว ในชุดพัฒนาหรือเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม เรียกว่า IDE (Integrated Development Environment) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมใช้ในการสร้างโปรแกรม โดยจะมี Editor สำหรับเขียนโค้ดของโปรแกรมและมีตัวแปลภาษามาพร้อม ปัจจุบันมีการออกชุดพัฒนามาหลายรุ่นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น Turbo C++ , Borland C++ , Microsoft C/C++ , Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual C# , Microsoft Visual C++ .NET ซึ่งชุดพัฒนาแต่ละตัวมีวิธีการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน เพราะพัฒนามาจากบริษัทต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมภาษาซีไม่ว่าจะเป็น IDE ใด ก็มีหลักและวิธีการที่คล้ายกัน จะต่างกันบ้างตรงรายละเอียดบางอย่าง ที่พัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
 
 
ในการเรียนการสอนวิชานี้จะใช้ IDE คือ Bloodshed Dev-C++ เวอร์ชั่น 5.9.2 ซึ่งสามารถเขียนได้ทั้งภาษา C และภาษา C++ เป็นชุดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฟรีแวร์และทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ทั้ง 32 บิต และ 64 บิต

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++5.9.2 (ใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ google chrome)

 1. คลิกที่ลิงค์นี้ ดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++ 5.9.2 จะได้หน้าเว็บเพจ ดังภาพ
 2. รอสักครู่ โปรแกรมจะดาวน์โหลดอัตโนมัติ ดังภาพ
 3. การดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++ เสร็จสิ้น ดังภาพ
 4. วิธีเปิดโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด ดังภาพ

 5. จะได้หน้าต่างโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด พร้อมติดตั้งโปรแกรมต่อไป ดังภาพ


 
 
 
การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
 1. เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์โปรแกรม Dev-C++ ที่ดาวน์โหลดมา ดังภาพ
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ เพื่อเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง จะได้หน้าต่าง ดังภาพ
 3.  

 4. รอสักครู่ จะได้หน้าต่างให้เลือกภาษา ดังภาพ

  ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

 5. จะได้หน้าต่างแสดง "ข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม"
 6. ให้คลิกปุ่ม I Agree เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

 7. จะได้หน้าต่างแสดง "ให้เลือก Components"

  เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกปุ่ม Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

 8. จะได้หน้าต่างแสดง "เลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม"
 9. เลือกเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Install เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

 10. จะได้หน้าต่างแสดง "กำลังติดตั้งโปรแกรม" รอสักครู่ ให้โปรแกรมติดตั้งไปเรื่อย ๆ ให้ครบ 100%
 11. จะได้หน้าต่างแสดง "ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์"ดังภาพ
 12. คลิกปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
 

การตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้โปรแกรม Dev-C++ ครั้งแรก

 
 1. เปิดโปรแกรม  Dev-C++ ที่เมนู หรือ ที่ Desktop
 2. เมื่อเปิดโปรแกรม Dev-C++ ครั้งแรก จะได้หน้าต่างให้กำหนดค่าเริ่มต้นใช้งาน ดังภาพ
 3. เลือกภาษาที่ใช้ คลิกปุ่ม Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

 4. จะได้หน้าต่าง "กำหนด theme" ดังภาพ
 5. เลือกสีและไอคอนตามต้องการ คลิกปุ่ม Next เพื่อทำงานขั้นตอนต่อไป

 6. จะได้หน้าต่าง แจ้งการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์
 7. คลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าใช้โปรแกรม Dev-C++

 8. จะได้หน้าต่าง กำลังเข้าสู่โปรแกรม Dev-C++ รอสักครู่ ดังภาพ
 9. จะได้หน้าต่าง โปรแกรม Dev-C++ พร้อมใช้งาน ดังภาพ