หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สามารถติดต่อครูผู้สอนได้ทางช่องทางต่อไปนี้....
มือถือ 0844371459
อีเมล cosmo014@hotmail.com
เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/natthachai.chalat
แฟนเพจ http://www.facebook.com/ohonline.in.th
 
หรือคลิกที่นี่เพื่อฝากข้อความถึงครูผู้สอน.....