แจ้งระบบส่งงาน

ให้นักเรียนเข้าส่งงานโดย คลิกที่นี่  แล้วป้อน  

ชื่อผู้ใช้   =  รหัสประจำตัวนักเรียน  

รหัสผ่าน =  ครูแจ้งในชั้นเรียน/หรือที่นักเรียนเปลี่ยนเอง 

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน แจ้งข่าว วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร