แจ้งกลุ่มปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูและนักเรียน 5/1 – 5/6 ปีการศึกษา 2560 จ้า

คลิกเข้าสู่การสนทนากลุ่ม

นักเรียนใช้กลุ่มต่อไปนี้ ในการปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและเพื่อนนักเรียน

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน แจ้งข่าว วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร