แจ้งนักเรียน ม. 5/1 – 5/6 และ ม. 5/12 (1/2559)

เนื่องจาก โรงเรียนจะสอบปลายภาคเรียน 1/2559 ในวันที่ 19 – 22 กันยายน 2559
ดังนั้น สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ( 12 – 16 กันยายน 2559 ) ครูจะสอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม จำนวน 2 ข้อ ๆ ละ 15 คะแนน ( ใช้เวลาสอบ 2 คาบ ) ในวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ในคาบเรียน
ฉะนั้น ห้ามขาดเรียนโดยเด็ดขาด มิฉะนั้น นักเรียนจะไม่ได้สอบปฏิบัติ จะทำให้มีผล ต่อผลการเรียนของนักเรียน

ครูณัฏฐชัย ฉลาด

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน แจ้งข่าว วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร